صنایع دستی و میراث فرهنگی

متن و توضیح

فروشگاهوبسایتی برای فروش اینترنتی صنایع دستی و محصولات هنری اصیل ایرانی است که در سال 1395 تاسیس شده تا با فراهم کردن محصولات با کیفیت و فاخر ایرانی و دانش و آگاهی در مورد هنر ایران زمین، نیاز همه مشتریان و مخاطبان خود از جملهکودکان نوجوانان>، خانمهاآقایانی که به هنر اصیل ایرانی علاقه دارند را برطرف کند. درفروشگاه صنایع دستی رابین، تنوع زیادی از انواع محصولات از جمله

سایت فروشگاه

هنرمندان

شکیلا فرهمند

هنرمند هنرمند

نگارخانه

قالیچه درخت سرو یا درخت زندگی

رومیزی ترمه قاجاریه

قالی ابریشمین دوره صفویه

مراکز و تولیدی ها

روزنه

گلیم شیریکی پیچ دارستان سیرجان

سیر تحول بته جقه درقالی ایران

آشنایی با هنر کپو بافی

دوره های آموزشی

رویدادها

اخبار فرش