کلوت های شهداد

صفحه اصلی > نمایش مطلب

جمعی از پرسنل و خدمات اداری کمپانی O.C.M در کرمانجمعی از پرسنل و خدمات اداری کمپانی O.C.M در کرمانشرکت قالی شرق O.C.M به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید کننده قالی در ایران، از ابتدای سال های ۱۳۰۰ه.ش. نقش مهمی در تشکل و اجتماع طراحان بزرگ فرش کرمان بر عهده داشته است. تا به آنجا که می توان واحد طراحی این شرکت را به عنوان بزر گترین مرکز تحولات و نوآوری های فرش کرمان در صد سال گذشته قلمداد نمود.

شرکت قالی شرق به دنبال توسعه و گسترش شرکت بیکرز توسط سیسیل ادواردز تأسیس شد. پس از درگذشت چارلز ادواردز در سال ۱۸۹۵ میلادی، سیسیل ادواردز به جهت علاقه و لزوم پیگیری فعالیتش رکت بیکرز، زمینه ادامه فعالیت این شرکت را به نحوی مهیا نمود که پس از ورود وی به ایران در سال ۱۲۹۰ هـ.ش. در اندک زمانی دامنه فعالیت آن شرکت را با تأسیس سه شعبه اصلی در شهرهای کرمان، اراک و همدان به حداکثر ممکن افزایش داد. و شرکت بیکرز با تغییر نام خود به تولیدکنندگان قالی شرق، رسماً فعالیت فرشبافی خود را در این سه شهر آغاز و دنبال نمود.

ژان تیمویاناکی ابتدا به عنوان معاونت شرکت در کرمان فعالیت داشت. اولین مدیر شرکت قالی شرق در کرمان با نام جونی دیس قریب به دو سال مدیریت شعبه را بر عهده داشت و پس از ترک ایران، ژان تیمویاناکی به عنوان تنها نماینده شرکت قالی شرق در کرمان و شعب جوپار و ماهان انتخاب شد و تا مدتی نزدیک به سی سال ادامه یافت.

در ابتدای تأسیس این کمپانی هاشم خان شاهرخی به استخدام این شرکت، و بعدها به ریاست شعب کمپانی قالی شرق در ماهان و جوپار منصوب شد و بعد از وی احمدخان شاهرخی و باقرخان و دو پسران احمدخان به نام های حسن خان و حسین خان در این کمپانی استخدام شدند.


نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

از آخرین دوره و رویداد های کرمان کرفت بازدید کرده اید؟

برای اطلاع و ثبت نام در آخرین دوره ها و رویداد های کرمان کرفت بر روی دکمه های روبرو کلیک کنید.