کلوت های شهداد

صفحه اصلی > نمایش مطلب

بازدید از شهرستان راور (نامزد دریافت عنوان شهر ملی قالی دستبافت راور)بازدید از شهرستان راور (نامزد دریافت عنوان شهر ملی قالی دستبافت راور)گزارش تصویری امروز 29 آذر ماه 1400 از ارزیابی سرکارخانم ویدا توحدی مدیرکل دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، معاونت صنایع دستی اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کرمان و اعضاء کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان در شهرستان راور نامزد دریافت عنوان شهر ملی قالی دستبافت راور ..