رومیزی ترمه قاجاریهاین اثر از دو ترمه محرماتی شیری- قرمز در بیرون و ترمه سرمه ای شاخ گوزنی در داخل تشکیل شده است. جنس پشم با آستر سبز کج راه. ترمه محرماتی راه راه ساپورت آجیده دوزی با ردیف های مورب ۷-۸ میلیمتری است. ترمه راه راه شیری قرمز به عرض ۲۴/۵ سانتیمتر اطراف ترمه سرمه ای است. در فاصله دو ترمه نوار ۳ سانتی کرمانی دوز شده است. نوار با ۲یراق ۱ و۲ سانتی گلابتون روی حاشیه قرمز است. در فاصله دو قطعه نوار ۳ سانتیمتر کرمانی دوخت است.
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی : قاجاریه
اهداکننده :مرحوم عزت ملک ملک

منبع


مطالب بیشترکلیک کنیدنظرات کاربران

نظرات خود را ارسال کنیدلطفا برای ایجاد دیدگاه وارد شوید!نظری وجود ندارد!