بررسی روش سنتی نقشه خوانی در کرمان

مجید نصیری برومند

دکترای نساجی، گرایش رنگ

عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه شهید باهنر کرمان

ایمیل: Nasiri@uk.ac.ir

نویسنده دوم:میثم محمدی پاک، کارشناس فرش

نویسنده سوم: مهدی فرقانی فرگ، کارشناس فرش

چکیده

استان کرمان از مهمترین مراکز قالیبافی ایران به شمار می رود. طرح و نقش فرش کرمان تاثیر بسزایی در شهرت این هنر زیبای ایرانی داشته است. اساسا پژوهش در هر موضوع بدون درک اصطلاحات مربوط به آن نمی تواند به درستی انجام شود. از این رو تشریح اصطلاحات نقشه خوانی استان کرمان برای پژوهشگران حوزه فرش مفید به نظر می رسد. روش سنتی نقشه خوانی در کرمان معمولا به همراه آوازهای محلی میباشد که نقش مهمی را در بهبود کیفیت و کمیت بافت فرش و تاثیر مثبت روحی و روانی بر بافنده دارد. مطالعه حاضر به صورت پژوهش توصیفی و با هدف تشریح و مستند نگاری اصطلاحات، آوازها و مفاهیم خاص نقشه خوانی این استان انجام شده است.

 

واژگان کلیدی

نقشه خوانی، آوازهای محلی، قالیبافی، کرمان

 

دریافت فایل pdf 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا