برگزاری سومین جشنواره قنات و قالی در میمه اصفهان

زمان: ۳۱ مرداد ۹۸
مکان: میمه بلوار حضرت محمد مجموعه ورزشی شهید ایراندوست
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۳
زمان برگزاری مسابقات بومی محلی: ۱ شهریور ۹۸

منبع

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا