سامره امیری
  • سامره امیری
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری:
  • متولد:
  • تعداد کارهای هنری:

برپایی نمایشگاه انفرادی نقاشی سیرجان سال ۸۹

شرکت در نمایشگاه گروهی صنایع دستی سیرجان نوروز ۹۳

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی دانشگاه اصفهان ۹۲

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی گالری پنجره تهران سال۹۲

چاپ آثار نقاشی در کتاب گرافیک سال بابان

 شرکت در نمایشگاه جمهوری اسلامی در ایتالیا روم ۹۵

و شرکت چندین نمایشگاه گروهی دیگر…
 

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا