راحله عرب
  • راحله عرب
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری:
  • متولد:
  • راحله عرب، فعالیت در زمینه سفال و سرامیک

  • تعداد کارهای هنری:
  • مدیریت کارگاه هنر کرامیتن
  • آموزش تخصصی سفال و سرامیک و نقش برجسته
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا