صبا پورعلی
 • صبا پورعلی
 • رشته ها:
 • گرایش های هنری: خوشنویسی
 • متولد:
 • صبا پورعلی، دیپلم گرافیک و دانشجوی هنر سنتی در کرمان

 • تعداد کارهای هنری:

شرکت در نمایشگاه های گروهی:

 •  فارغ التحصیل در انجمن خوشنویسان ایران – شاهین شهر، ۱۳۸۴
 • شرکت در نمایشگاه آثار هنری معلمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان، تالار فرشچیان – ۱۳۸۴
 • شرکت در نمایشگاه گروهی خواهران در شاهین شهر – ۱۳۸۵
 • شرکت در نمایشگاه آکادمی اشراق  و دریافت لوح تقدیر – ۱۳۸۵
 • شرکت در نمایشگاه گروهی  (نقاشی روی سفال و نقاشی رنگ و روغن) 
 • شرکت در نمایشگاه (مشق شب بهمن) و دریافت لوح تقدیر – ۱۳۸۶
 •  تدریس در مؤسسات  انجمن خوشنویسی 
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا