احمد علی پورچنگیز
  • احمد علی پورچنگیز
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری: تراش سنگ های قیمتی
  • متولد:
  • احمد علی پورچنگیز، فعالیت در زمینه تراش سنگ های قیمتی

  • تعداد کارهای هنری:
  • آموزش تراش و شناخت سنگهای قیمتی
  • همکاری با سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی کرمان از سال ۱۳۹۱
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا