مهری طباطبایی
 • مهری طباطبایی
 • رشته ها:
 • گرایش های هنری: معرق چوب
 • متولد:
 • مهری طباطبایی، هنرمند رشته معرق چوب

 • تعداد کارهای هنری:

 

 • شرکت و دریافت لوح تقدیر دربیش از ۱۲ نمایشگاه داخلی وسراسری
 • شرکت در نمایشگاه همدان ۱۳۸۸
 • شرکت در نمایشگاه بین اللملی شیراز۱۳۸۲
 • شرکت در نمایشگاه کاخ گلستان ۱۳۹۰
 • شرکت در نمایشگاه بین اللملی صنایع دستی جاده ابریشم ۱۳۹۱
 • تدریس در رشته مشبک و معرق در موسسه نیکوکاری رعد و انجمن زنان نیکوکار مهتاب از سال ۱۳۸۷
 • داری نشان ثبت آثار ملی در سال ۱۳۹۱
 • برگزاری ۳ نمایشگاه انفرادی در شهر کرمان
 • دارای کارت صنعتگری دررشته معرق چوب صنایع دستی کرمان 
 • مدیریت آموزشگاه سرو ( کرمان، خیابان هزاریکشب کوچه ۵، شمالی ۱، پلاک ۸ )
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا