محمدرضا انجامی
 • محمدرضا انجامی
 • رشته ها:
 • گرایش های هنری: طراحی و تولید گلیم و گلیم فرش
 • متولد:
 • طراحی و تولید گلیم و گلیم فرش

 • تعداد کارهای هنری:

 

 

 • شروع به کار از سال ۱۳۷۱ با طراحی نقوش گلیم وگلیم فرش
 • مدیرعامل شرکت تعاونی گهرنقش سمنگان
 • دارای ۲۰ سال سابقه درحوزه طراحی نقوش گلیم وفرش وتولید گلیم وگلیم فرش
 • شرکت و دریافت لوح تقدیر دربیش از ۳۰ نمایشگاه داخلی وسراسری
 • شرکت در نمایشگاه کشورهای حوزه آسیا پاسفیک،  در کشور کویت سال ۲۰۱۳، نمایشگاه کشورچین (پکن) ۲۰۱۰
 • طراح برتر جشنواره گلیم شیریکی پیچ سیرجان ۱۳۸۲
 • کسب نشان ملی  ومهراصالت یونسکو در سال ۲۰۱۲
 • رتبه دوم طراحی نقوش گلیم درمنطقه جنوبشرق ایران درمسابقات طراحی جنوبشرق ایران ۱۳۹۲
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا