صولت شهسواری پور
 • صولت شهسواری پور
 • رشته ها:
 • گرایش های هنری: بافت گلیم
 • متولد:
 • صولت شهسواری پور هنرمند رشته بافت گلیم

 • تعداد کارهای هنری:

 

 • تخصص ها : طراحی فرش, بافت قالی و گلیم , مرمت فرش, قلمزنی
 • تدریس رشته صنایع دستی از سال ۱۳۷۸ تا کنون در آموزش و پرورش
 • همکاری با شرکت فرش جهت طراحی فرش
 • آزمونگر رشته فرش شاخه کار و دانش ازسال ۷۹ الی ۸۱
 • داور مسابقات صنایع دستی سیرجان از سال ۱۳۸۷
 • شرکت در نمایشگاه هنرهای تجسمی استان کرمان در سال۱۳۹۱
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا