زینب خواجویی نژاد
  • زینب خواجویی نژاد
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری: بافت گلیم
  • متولد:
  • زینب خواجویی نزاد، بافت گلیم شیرکی پیچ

  • تعداد کارهای هنری:
  • مربی بافت گلیم شیرکی پیچ و قالی افشاری
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا