آیدا دادرس
  • آیدا دادرس
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری: قلمزنی روی مس
  • متولد:
  • نمونه اثار قلمزنی آیدا دادرس

  • تعداد کارهای هنری:

 

  • فعالیت در زمینه سفال و نقش برجسته و قلمزنی مس
  • شرکت در فعالیتهای هنری دانشجویی
  • شرکت در اکسپو صنایع دستی کرمان و ارائه آثار هنری در انجمنهای خیریه
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا