مهران رضا پور
  • مهران رضا پور
  • رشته ها:
  • گرایش های هنری: طراحی سنتی(نگارگری و تذهیب)، قلم زنی
  • متولد:
  • استاد مهران رضاپور فعالیت در زمینه طراحی سنتی(نگارگری و تذهیب)، قلم زنی

  • تعداد کارهای هنری:
  • وی از سال ۱۳۵۶، به فراگیری هنر قلمزنی زیر نظر استاد علی ظریفی اصفهانی، طزاحی سنتی زیر نظر استاد جعفر رشتیان، نگارگری و تذهیب زیر نظر استاد مصری پور پرداخت . وی اثار بسیار زیادی خلق نموده که اغلب آن ها در کشورهای اروپاایی و آمریکا و کانادا به فروش رسید.
  • تدریس در دانشگاه هنر کرمان دردروس نگارگری، تذهیب،  طراحی سنتی، قلمزنی و هندسه نقوش
  • مدیریت آموزشگاه آزاد هنری اسلیمی
صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا