کتابهای کرمان

جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، تالیف احمدعلی خان وزیری و تصحیح و تحشیه دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

نام کتاب

 نویسنده

مترجم

ناشر

جغرافیای کرمان احمدعلی خان وزیری نشر علم

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۶

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا