شال ترمه کرمانی در روزگاران گذشته رونق فراوان داشت و محصول دست هنرمند شالباف کرمانی زینت بخش دربار ایران در دوران قاجار و یکی از رقبای  سرسخت شال کشمیر بود.
این شال از کرک و پشم مرغوب گوسفندان و بزهای کرمانی بافته میشد و مرغوبیت مواد اولیهاش ارزش و اعتباری ویژهای به آن میداد. تجربه طولانی در امر شالبافی٬ مرغوبیت کرک بز به علت خشکی هوا و کمی باران و در نهایت وجود کارگر ارزان به دلیل عدم وجود فعالیتهای زراعتی و صنعتی دیگر از جمله عواملی بود که موجب مرغوبیت شال کرمان در گذشته بود و حتی بعضی از مقامات دولتی برای ترویج و کیفیت شال کرمانی اقداماتی میکردند.
پته وشال کرمان |
۳۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا