نقاشی ایرانی (نگارگری)

پسربچه ای نسبتا چاق  در لباسی نیمه اروپایی که کاسه آبی در دست دارد.

۱۶۴۲-۱۶۶۶، دوره صفویه

مکتب اصفهان

موزه بریتانیا


۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۸

برگی از شاهنامه فردوسی

 

در حدود ۱۵۹۰-۱۶۰۰، دوره صفویه
 
 32.2 * 20.5 سانتی متر

۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۷

کرگدن، گاو و موجودات درخت نشین، شیراز

کتابخانه چستربتی، دوبلین.

۳۱/۹ * ۱۸/۹ سانتی متر


۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۰

دو عاشق به جزیره خوشبختی قدم می گذارند، هفت اورنگ جامی

بنیاد اسمیت سونیان

۳۴/۲ * ۲۳/۲ سانتی متر


۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۷

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا