منسوجات

این نیم تنه مخمل کار دست هنرمندان اصفهان بوده است و توسط ” تراز الکسی میخایلویچ” حاکم روسیه به ” کریستینا الکساندارا” ملکه سوئد هدیه داده شد. این پیشکش نفیس هم اکنون در موزه اسلحه خانه سلطنتی سوئد نکهداری میشود. طرح روی پارچه مردان با لباس های اشرافی با رنگ های گرم و گل و شاخه می باشد.


۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۲

محل بافت: یزد
ابعاد: ۲۰۰ * ۱۳۴ سانتیمتر

این پارچه در تهران توسط رابرت مرداک اسمیت از طرف موزه خریداری شده است. و اکنون در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.


۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۴

زنجیره دوزی و ابریشم دوزی قاجار

ابعاد: ۲۵*۱۵ سانتیمتر


۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۵

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا