منسوجات

این اثر از دو ترمه محرماتی شیری- قرمز در بیرون و ترمه سرمه ای شاخ گوزنی در داخل تشکیل شده است. جنس پشم با آستر سبز کج راه. ترمه محرماتی راه راه ساپورت آجیده دوزی با ردیف های مورب ۷-۸ میلیمتری است. ترمه راه راه شیری قرمز به عرض ۲۴/۵ سانتیمتر اطراف ترمه سرمه ای است. در فاصله دو ترمه نوار ۳ سانتی کرمانی دوز شده است. نوار با ۲یراق ۱ و۲ سانتی گلابتون روی حاشیه قرمز است. در فاصله دو قطعه نوار ۳ سانتیمتر کرمانی دوخت است.
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی : قاجاریه
اهداکننده :مرحوم عزت ملک ملک
مرجع :


۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۰

این نیم تنه مخمل کار دست هنرمندان اصفهان بوده است و توسط ” تراز الکسی میخایلویچ” حاکم روسیه به ” کریستینا الکساندارا” ملکه سوئد هدیه داده شد. این پیشکش نفیس هم اکنون در موزه اسلحه خانه سلطنتی سوئد نکهداری میشود. طرح روی پارچه مردان با لباس های اشرافی با رنگ های گرم و گل و شاخه می باشد.


۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۲

محل بافت: یزد
ابعاد: ۲۰۰ * ۱۳۴ سانتیمتر

این پارچه در تهران توسط رابرت مرداک اسمیت از طرف موزه خریداری شده است. و اکنون در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.


۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۴

زنجیره دوزی و ابریشم دوزی قاجار

ابعاد: ۲۵*۱۵ سانتیمتر


۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۵

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا