فروشگاه های فرش

آدرس: کرمان، خیابان گنجعلیخان، فرش مقیمی

شماره تماس: ۲۲۳۱۲۱۷


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۳

آدرس: کرمان، چهارراه ناصریه، اواسط خیابان آلاشت، مقابل کوچه شماره ۷

شماره تماس: ۳۱۲۶۰۰۵


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۲

آدرس: کرمان، خیابان مدرس، خیابان سلمان فارسی، نبش کوچه شماره ۳

شماره تماس: ۳۳۴۲۱۲۶


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۲

آدرس: کرمان، خیابان امام، روبروی کوچه شماره ۲۴، جنب بانک رسالت

شماره تماس: ۲۲۲۳۹۷۱


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱

آدرس: کرمان، خیابان فلسطین، نبش کوچه شماره ۱۱


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱

آدرس : کرمان،اواسط خیابان گنجعلیخان

شماره تماس: ۲۲۳۱۲۱۷


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰

آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، حد فاصل کوچه ۹ و ۱۱


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰

آدرس: کرمان، خیابان شهید باهنر، روبروی بانک صادرات

شماره تماس: ۳۱۲۱۹۸۴


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۳

آدرس: کرمان، خیابان امام، روبروی بانک سپه


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰

آدرس: کرمان، خیابان بهشتی ۲، روبروی چاپ سینا


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰

آدرس: کرمان، خیابان قرنی، جنب تامین اجتماعی شعبه ۲


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۹

آدرس: کرمان، خیابان اقبال، حدفاصل کوه ۴ و ۶

شماره تماس: ۲۴۴۱۶۴۸


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۸

آدرس: کرمان، چهارراه اقبال

شماره تماس: ۲۴۶۰۵۳۸


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۷

بورس انواع قالی و رومبلی دستباف

آدرس: کرمان – خیابان بهمنیار – جنب کوچه ۲۰

شماره تماس: ۲۴۵۸۶۴۰


۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۷

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا