تبلیغات

تعرفه های تبلیغات بنری در سایت اطلاع رسانی فرش و صنایع دستی کرمان(www.kermancrafts.com) به شرح ذیل می باشد:

  • تبلیغات متنی در تمام صفحات، روزی ۱۰۰۰ تومان، ماهیانه ۳۰ هزار تومان
  • مربع تمام صفحات، ۱۲۰ هزار تومان
  • صفحه اول زیر اعضاء، ۹۰ هزار تومان
  • صفحه اول زیر رویدادها، ۹۰ هزار تومان
  • فوتر، تمام صفحات، ۱۵۰ هزار تومان
  • صفحه داخلی، ۳۰ هزار تومان
  • هر ۹۰ روز ، ۳۰ روز تبلیغات مجانی

صفحه ما در فیس بوک اشتراک گذاری شاتا